Dynamic Code är ett svenskt bioteknikföretag som specialiserar sig på medicinsk diagnostik.

Företaget grundades 2014 och utvecklar innovativa och enkla diagnostiska test för att på ett säkert och effektivt sätt upptäcka sjukdomar och hälsotillstånd.

Dynamic Code tillverkar bland annat hemtester för COVID-19, men erbjuder också andra typer av hemtester som DNA-tester för att undersöka genetisk risk för olika sjukdomar, och hälsotester för att mäta bl.a. vitamin- och mineralnivåer. Deras tester är CE-märkta och godkända av svenska Läkemedelsverket.

Företagets syfte är att göra medicinsk diagnostik mer tillgänglig och enklare för allmänheten, och därigenom bidra till ökad hälsa och välbefinnande. Dynamic Code arbetar också aktivt med att minska sin miljöpåverkan och att bidra till en hållbar utveckling genom att använda återvinningsbara material och erbjuda klimatkompensation för sina utsläpp.

1 Products