• Fast delivery
  • Wide selection
  • Discreet package

Instruktioner - Salmonella


Innan du utför ditt test:

Tvätta händerna noggrant

Läs igenom instruktionerna noga

1. Skruva av locket på provtagningsröret och ta ut provtagningspinnen.

2. Stick in provtagningspinnen i din avföring på minst 3 olika platser för att samla upp ungefär 50 mg avföring (motsvarande 1/4 av en ärta). Skopa inte upp avföringen med pinnen.

3. Sätt tillbaka provtagningspinnen i röret och dra åt locket. Skaka röret kraftigt för att säkerställa genomblandning av provet och analysvätskan som finns i provröret.

4. Öppna den förseglade påsen och använd testkassetten så snart som möjligt.

5. Håll provtagningsröret upprätt och bryt av spetsen med händerna. Vänd på flaskan och tillsätt 3 fulla droppar utan luftbubblor i provbrunnen på kassetten.

Läs resultatet inom 15 minuter.

Tolka inte resultaten efter 30 minuter.


Så läser du av ditt test:

Våra tester är väldigt pålitliga. Skulle du ha några som helst funderingar kring hur du utför ditt test eller hur du ska läsa av ditt provsvar så ber vi dig att kontakta vår kundtjänst, de är proffs på detta!

Kontakta kundtjänst